Aktivitet och evenemangskalender kommer att uppdateras succesivt ifrån början av 2023.