BÖDA SKOGSJÄRNVÄG
Ölands enda järnväg, en museijärnväg. Vid Fagerör finns station och lokstall där man kan stiga på för en tur till Trollskogen.

TROLLSKOGEN
Stormvriden tallskog öster om Grankullaviken, med murgröna klängande runt stammarna. Runt området leder en 4,5 km lång stig med informationstavlor vid de olika sevärdheterna. Vid entrén till Trollskogen finns ett naturrum, som informerar om öländsk natur och ett muséum med naturföremål samt en utställning av äldre skogsredskap.

LÅNGE ERIK(1845)
Fyren på Ölands Norra Udde är 32 meter hög. Unikt kustlandskap med en strövstig.

NEPTUNI ÅKRAR
Vidsträck klapperstenfält med vågiga strandvallar norr om Byxelkrok. Här blommar blåelden rikligt vid midsommartid.

BLÅ JUNGFRUN
Sägenomspunnen klippö av granit i norra Kalmarsund. Sveriges minsta nationalpark.

SKÄFTEKÄRR
Det gamla jägmästarbostället omges av en park med ca 100 olika träd och buskar, många främmande för Sverige. Här kan du prommenera i parken eller följa någon av strövstigarna genom det gamla kulturlandskapet. Passa på att se några av de bäst bevarade järnåldersbosättningarna i Europa och gör ett besök i det nyöppnade museet. Dessutom pågår uppbyggandet av ett järnåldershus i naturlig storlek.

THUJABESTÅNDET
Gammalt inplanterat bestånd av den nordamerikanska thujan. Idag är träden 25-30 meter höga och hela beståndet ger ett mycket märkligt och ovanligt intryck.

BYRUMS RAUKAR
På öns västra sida utgör Ölands enda utpräglade raukområde där vattnet skulpterat ut formationer ur kalksten.

HORNSJÖN
Vid västra kussten är Ölands enda egentliga insjö, ung 3 km lång. Vid sjöns västra strand ligger Horns Kungsgård.

HORNS KUNGSGÅRD
med klosterholmen, ett vackert strövområde med växlande lund- och alvarsnatur.

ALVEDSJÖBODAR
Fiskeläger och en gammal hamnplats på västra kusten.

KOPPARSLAGARKVARNEN
vid Högby kyrka är en Holländsk kvarn, orginellt byggd i öländsk kalksten.

HÖGBY FYR (1898)
Söder om Högby kyrka. Järntornet som är 23 m högt var uppmonterat på Stockholmsutställningen 1897, året innan fyrplatsen anlades.

VI ALVAR
Söder om Källa kyrka ligger ett stort gravfält från järnåldern med en mängd domarringar.

KÄLLA GAMLA KYRKA
Ölands bäst förvarade försvarskyrka från 1100-talet och 1200 -talet.

HÖGENÄS ORDE
söder om Källa Hamn, natureservatet som ligger ca 10 m över havet, en för öländska förhållanden avsevärd höjd. Rikligt med orkidéer, speciellt Adam och Eva. Även en gammal vårdkase finns här.

LILLA HORNS LÖVÄNG
Vacker hävdad löväng med rik försommarflora, numera naturreservat.

JORDHAMN
på västra kusten, Ölands enda bevarade skurkvarn för stenslipning.

SANDVIKS KVARN
på västra kusten, holländsk väderkvarn med sinnrikt maskineri i åtta våningar.

KNISA MOSSE
söder om Sandvik, ett eldorado för fågelintresserade. Området fredades av drottning Viktoria och fridlystes delvis 1931.

MARTINUSKORSET
minneskors över prästen Martinus som blev ihjälslaggen 1431. Korset är inhugget i grå kalksten och står i korshorvan sydväst om Föra Kyrka.

FÖRA KYRKA
I tornet på Föra Kyrka kan man även beskåda Ölands äldsta dass.