Allmänt:
Campingplatsen tillämpar Systemet Camping Key Europa vilket innebär att alla gästgrupper skall vara försedda med giltigt Campingkort

Från 2019 kan man välja på 2 kortmodeller en som är gratis, ej några förmåner i detta sen finns en som kostar 199:- med många fina förmåner som tex rabatt på bensin,  däck och bilrepration, mm

Bokning / Betalning:
Vid bokning utfärdas bokningsbekräftelse/faktura som sänds till gästen.

För att bokningen ska gälla krävs att bokningsavgift om 100 kr + ev. avbeställningsskydd och delbetalning inbetalas senast 14 dagar efter bokningstillfället, se förfallodag på fakturan.

Delbetalningen nr 1: 30% av totalbeloppet, inkl. bokningsavgift och ev. avbeställningsskydd.

Slutbetalning nr 2: Senast 40 dagar före ankomst skall det vara slutbetalt.

Sker bokning senare än 40 dagar före ankomst blir det automatiskt en faktura

Har inte betalningen kommit oss tillhanda i tid sänder vi en påminnelse. För detta utgår en påminnelseavgift på 50:-
Vid utebliven betalning förbehåller vi oss rätten att boka av objektet utan särskilt meddelande. Objektet blir omgående tillgängligt för annan gäst

När gäller avbeställningsskydd:
Avbeställningsskydd kan erhållas mot en avgift om 250 kr och gäller vid:

  1. Dödsfall, sjukdom eller olycka av allvarligare slag som drabbar dig själv,

     make, maka, sambo, familj eller medresenär boende i samma stuga.

  1. Inkallelse till krigsmakt eller försvar.
  2. Vattenskada, brand eller annan liknande skada som drabbar det egna hemmet.

Orsak till avbokningen måste styrkas med intyg från läkare, inkallelsenämnd, försäkringsbolag eller liknande. Om inte giltig orsak kan styrkas sker ingen utbetalning.

Avbokning:
Utan avbeställningsskydd – Ingen återbetalning.

Med avbeställningsskydd – Hela hyran med avdrag för avbeställningsskydd, boknings- och expeditionsavgift, totalt 500:–. Detta gäller fram till dag före ankomst.

Stugan/Villavagnen:
Incheckning sker efter kl. 15.00. Utcheckning senast kl.12.00.

Innan utcheckning så städar gästen själv stugan före avresa om inget annat anges

Om man lämnar stugan utan att ha städat den kommer det att debiteras städavgift beroende på stuga + expeditionsavgift a´ 300:-

Campingtomt:
Utcheckning senast kl. 15.00, därefter uttages ny dygnsavgift.

Ordningsregler:
På campingplatsen tillämpas SCR:s ordningsregler.

Brott mot ordningsreglerna innebär att gästen kan avvisas från platsen.

Försäkringar:
Gästen ombesörjer själv det skydd han anser erforderligt, såsom ansvar-, olycksfalls-, och resgodsförsäkring. Är gästen incheckad med Camping Kay Europa Premium som kostar 199:- omfattas familjen av en olycksfallsförsäkring för olyckor som uppstår inom området, I gratiskortet ingår ingen försäkring 

Campingplatsens ansvar:
Campingplatsen är ansvarig för skada som åsamkas gästen genom bevisad vårdslöshet av campingvärden eller av denne anställd personal inom ramen för dennes tjänsteåliggande.

Campingplatsen ansvarar ej för skada som drabbat gäst av utomstående eller annan gäst. Ej heller för skada som legat utanför campingplatsens kontroll, t.ex. naturkatastrof.

Klagomål/reklamationer

Om inte hyrt objekt uppfyller utlovat skick vill vi att du anmäler det inom 24 timmar efter ankomst så att vi har en möjlighet att rätt till det. Fel som uppstår under vistelsen vill vi att du anmäler snarast.